Tagсе

Съдебен анализ на кръвта – Как CSI знае дали се занимава с кръв?

С

Когато на място на престъпление бъде открито петно, подобно на кръв, криминалистът трябва да проведе два основни вида тестове: предполагаем и потвърждаващо. Причината предполагаемите тестове да се проведат първо е, че те са по-рентабилни от по-тромавите потвърждаващи тестове. Какво е a предполагаем тест? Предполагаемите тестове за кръв могат да бъдат намерени в две широки категории: тези, които...

Изчисляване на празно пространство в атом (като се има предвид най-простият водороден атом)

И

Всичко за атом, Атомите са основните единици на материята и определящата структура на елементите. Атомите са изградени от три частици: протони, неутрони и електрони. Протоните и неутроните са по-тежки от електроните и се намират в центъра на атома, който се нарича ядро. Електроните са изключително леки и съществуват в облак, обикалящ около ядрото. Електронният облак има радиус 10 000 пъти по...

Recent Posts

Recent Comments

Archives

Categories

Meta