Ролята на разтворителя в химичните реакции

Р

Химичната реакция е процес, който води до трансформация на един набор от химични вещества в друг. По време на химическа реакция веществото се превръща в едно или повече вещества. Той въвежда концепцията за електронен обмен. Реакцията може да бъде екзотермична реакция или ендотермична реакция. Веществата, участващи в химичната реакция, се наричат ​​реактиви и реагенти.

По-голямата част от химичните реакции обикновено се извършват в разтворите. Разтворителите играят жизненоважна роля при възникването на химични реакции. Той е разтворител както реагентът, така и реагентът, така че те да могат да се разтворят. Разтворителите действат като начин за контрол на температурата в екзотермични и ендотермични реакции. При екзотермични реакции те осигуряват контрол върху излишната топлина, получена по време на реакцията, като я абсорбират. Важно е да изберете най-подходящия разтворител, за да получите най-ефективни резултати. Добрият разтворител трябва да може да отговаря на всички необходими стандарти, като трябва да е инертен спрямо всички условия на реакцията, точката на кипене на разтворителя трябва да е подходяща, в края на реакцията не би трябвало да има затруднения в неговото отстраняване, той трябва да разтвори реагентите и реагентите.

Един критерий, който трябва да се вземе предвид преди да се осъществи реакция, че реагентът е полярен или няма полярен характер, тъй като неполярните реагенти се разтварят в неполярни разтворители, а полярните реагенти се разтварят само в полярни разтворители. Полярността на разтворителя зависи от следните мерки.

• Диполен момент

• Диелектрична константа

• Смесване с вода

Разтворителите са категоризирани в три категории въз основа на полярността като полярни протни, диполярни апротонни и неполярни. При химична реакция, ако компонентът е по-полярен от реагентите, тогава полярният разтворител ще ускори реакцията.

Някои разтворители са органични, а други неорганични. В химичния синтез се използват органични разтворители. Използването на неорганичен разтворител е ограничено до изследователска химия.

About the author

Add comment

By user

Recent Posts

Recent Comments

Archives

Categories

Meta